Spårdomare

Spårdomare med kontaktinfo

Dio1Svenska Blodhundsklubben arrangerar såväl fasta som rörliga spårprov i alla klasser. En ansökan/anmälan om ett rörligt spårprov görs av er medlemmar till en av nedanstående spårdomare.

Denne samråder med hundens ägare eller förare om lämpligt datum. Efter fastställande av datum och plats meddelar domaren klubbens spåransvarig detta varefter publicering görs på klubbens hemsida.

Därigenom får fler medlemmar möjlighet att anmäla sig till och delta vid det rörliga provtillfället.

I övrigt se Allmänna bestämmelser, Regler för spårprov. Redovisning av genomfört prov görs enligt samma kriterier som gäller för ordinarie spårprov.

Avgifter: 150 kr insättes på klubbens Plusgiro 142261-7. Ange hundens namn, datum och plats. 150 kr betalas till domaren direkt vid provtillfället.

Ni som har hundar i högre klass, boka in era rörliga spårprov. För att få deltaga i såväl elitklass som SM krävs ett godkännande i högre klass.

Spårdomare

Klubben jobbar aktivt med att framöver kunna erbjuda fler godkända spårdomare

Lars-Åke Jans

Täppgatan 3   783 34 Säter   0225-51553

Mia Linder

Furubergsgatan 5   432 36 Varberg   0340-83625

Lotta Claesson

Ask 17   268 90 Svalöv   0413-543282

Tim Taylor

Nybble 151   697 94 Sköllersta   0763944874

Karl-Erik Karlsson

Hästskovägen 15   448 34 Floda   0302-31604