Svenska Blodhundsklubben

Spårdomare

Regler Spårprov för blodhund

Spårdomare med kontaktinfo

Dio1Svenska Blodhundsklubben arrangerar såväl fasta som rörliga spårprov i alla klasser. En ansökan/anmälan om ett rörligt spårprov görs av er medlemmar till en av nedanstående spårdomare.

Denne samråder med hundens ägare eller förare om lämpligt datum. Efter fastställande av datum och plats meddelar domaren klubbens spåransvarig detta varefter publicering görs på klubbens hemsida.

Därigenom får fler medlemmar möjlighet att anmäla sig till och delta vid det rörliga provtillfället.

I övrigt se Allmänna bestämmelser, Regler för spårprov. Redovisning av genomfört prov görs enligt samma kriterier som gäller för ordinarie spårprov.

Att få göra Spårprov via Svbk så ska man vara medlem i Svbk samma år, samt att domaren ska vara medlem för att spårprovet skall gälla samt ha ett domarnummer från skk

Avgifter: 200 kr insättes på klubbens Plusgiro 142261-7. Ange hundens namn, datum och plats. 200kr betalas till domaren direkt vid provtillfället.

Avgifter: för Ej medlemmar som vill göra Anlagsprov 400 kr  insättes på klubbens Plusgiro 142261-7. Ange hundens namn, datum och plats. 400kr betalas till domaren direkt vid provtillfället

OBS det går endast att göra Anlags prov som EJ medlem

Ni som har hundar i högre klass, boka in era rörliga spårprov. För att få deltaga i såväl elitklass som SM krävs ett godkännande i högre klass.

 

Spårdomare

Klubben jobbar aktivt med att framöver kunna erbjuda fler godkända spårdomare

Anna Andersson 

Mölletorp, Karlskrona 0730886667. Domnr; 46558

Karl-Erik Karlsson

Arvid Carlsonsväg 4  31192 Falkenberg   0709744032  Domnr: 44119

Mia Linder

Furubergsgatan 5   432 36 Varberg   0730702843 Domnr: 42729

Susanne Forsell

Knäred   0760368859 Domnr: 46447

Tobias Lundh

Södra Sternövägen 56   37431 Karlshamn, Domnr: 45800