Spårprov

 58379483_10212782275623096_880893411542958080_n[1]

Vid intresse för spårprov hör av er till spåransvarig så försöker vi få ihop nått som passar

vid intresse meddela mig på Anna.andersson@nkt.com

Spårprov för blodhund

För blodhunden, som är en utpräglad spårhund framavlad för just detta ändamål, arrangeras särskilda spårprov. Hunden ska bland annat kunna identifiera spårläggaren i en grupp människor, så kallad id-spårning.

Svenska Blodhundsklubben arrangerar särskilda spårprov för blodhundar. Provet är ett arbetsprov och det finns olika nivåer. Precis som i bruksgrenen ”spår” är det en person som blodhunden ska spåra upp. I bruksgrenen ska hunden markera föremål under själva spårningen. Detta finns inte för blodhundar.

Däremot ska hunden innan start nosa på en så kallad smeller. En smeller är ett tygföremål som spårläggaren, och ingen annan, har hållit i handen och hanterat. När hunden sedan spårat fram till slutmålet ska den kunna identifiera spårläggaren i en grupp personer. Detta kallas id-spårning.

Provens genomförande.

Hunden skall vid spårarbetet vara iförd spårsele och föras i lina vars längd ej får överstiga 10 meter och ej understiga 7 meter.

Smeller.
Spårläggaren tillhandahåller ett mindre klädesplagg eller dylikt ( smeller ) som spårläggaren burit i nära kontakt med kroppen under minst 30 minuter. Smellern får inte vara behandlad med andra ämnen än spårläggarens kroppsvittring. Smellern får ej vara hanterad av annan person än spårläggaren.

Spårläggaren stoppar sin smeller i en oanvänd plastpåse och lämnar därefter smellern på anvisad plats vid spårets början. Plastpåsen med smellern får ej hanteras av annan person än spårläggaren. Plastpåsen med smellern anvisas föraren av hunden, i omedelbar anslutning till spårstart.

Bedömning.
Bedömningen avslutas med en beskrivande skriftlig /muntlig kritik och hunden tilldelas betyget Godkänd/Icke Godkänd.

För hund som diskvalificerats p.g.a. oacceptabelt beteende som avses i Allmänna bestämmelser, ska särskild notering härom göras på resultatlista. För pris godkänd krävs ett självständigt spårarbete fram till slut, och markering/identifiering av spårläggare.

PROVREGLER:

ANLAGSKLASS. Öppen för hundar som första provdagen uppnått 9 månaders ålder.

Innan bedömningen börjar skall föraren göras uppmärksam på att domaren finns till förfogande i högst 30 minuter. Spårläggaren placerar smellern vid spårstarten. Spåret skall vara ca. 400 m långt och 1 till 2 timmar gammalt. Det skall vara lagt av en person som inte är medlem av hundens hushåll. Hundföraren bör inte veta vem spårläggaren är och får absolut inte se spåret bli lagt. Spåret skall innehålla en 90 graders vinkel efter cirka halva sträckan. Spåret behöver nödvändigtvis inte vara helt rakt i övrigt utan bör följa landskapet naturligt.

Spåret får inte innehålla flera egentliga vinklar än den nämnda 90 graders vinkel och skall inte heller innehålla avsiktligt korsande spår. Spåret skall avslutas med att hunden tydligt markerar spårläggaren.

Ett ( 1 ) godkänt pris krävs för uppflyttning till högre klass

HÖGRE KLASS. Öppen för hundar som erhållit ett ( 1 )godkänt pris i Anlagsklass.

Innan bedömningen börjar skall föraren göras uppmärksam på att domaren finns till förfogande i högst 60 minuter. Spåret skall vara ca. 1½ km långt och 6 – 12 timmar gammalt samt följa landskapet naturligt. Föraren hämtar smellern på anvisad plats.

Spåret startar från en uppsökslinje om ca.40 meter. Spåret avslutas med att hunden skall identifiera (markera) spårläggaren i en grupp av 3 personer. Arrangören skall vid val av personer för identifieringsmomentet välja personer på ett sådant sätt att det ej blir uppenbart för föraren vem som gått spåret.

Ett ( 1 )godkänt pris krävs för uppflyttning till Elitklass

ELIT KLASS. Öppen för hundar som erhållit ett ( 1 )godkänt pris i högre klass.

Innan bedömningen börjar skall föraren göras uppmärksam på att domaren finns till förfogande i högst 90 minuter.  Spåret skall vara ca. 2 km långt och 18 –  24 timmar gammalt samt följa landskapet naturligt.

Smeller hantering, uppsök och identifiering som i högre klass.

Hund som erhållit betyget godkänd i elit klass, tilldelas ett ( 1 ) spårcertifikat.

SVENSKT SPÅRPROVSCHAMPIONAT( SE SpbCh ).

Tre ( 3 ) certifikat i Sverige på officiellt spårprov , ordinarie eller rörligt, för engelsk blodhund för minst två olika domare.

Minst ett ( 1 ) av spårcertifikaten skall ha erhållits vid ordinarie prov jämte lägst ett good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på officiell utställning i något nordiskt land.

SM.

SM- tävlan sker i elitklass med konkurrensplacering.

Deltagande hund skall lägst ha erhållit ett ( 1 )godkänt pris i högre klass.

Minsta antal 3 st anmälningar (egen inofficiell tävling).

 

Nya Spårregler from. 2023 Nya spårregler 2023-2026

Anmälan

SPÅRPROVRESULTATLISTA SVENSKA BLODHUNDSKLUBBEN

SvBK Spårprov_Katalog_Mall

SPÅRPROV BLODHUND SKRIFTLIG KRITIK

RESULTATLISTA SVENSKA BLODHUNDSKLUBBEN

Dunderspår sjöhaga