Förtroendevalda

cropped-Logga.jpgStyrelsen verksamhetsåret 2018

Ordförande:   Susanne Forsell
susannemaccoll@hotmail.com

Vice ordförande:  Susanne Ewards

Kassör: Anna Andersson
suraanna@hotmail.com

Sekreterare: Calle Nordbäck
svenskablodhundsklubbensekr@gmail.com

Utställningsansvarig: tsv: Anna Andersson
suraanna@hotmail.com

Spåransvarig: Anna Andersson
suraanna@hotmail.com

Suppleanter: Susanne Ewards, Elin Andheim. AnnCatrin Nilsson

Avelskommittén sammankallande: hela styrelsen tsv

AU: Ordf, Sekr samt Kassör

Klubbens postadress:

Svenska Blodhundsklubben c/o Anna Andersson

Mölletorpsvägen 65, 371 92 Karlskrona