Förtroendevalda

cropped-Logga.jpgStyrelsen verksamhetsåret 2019

Ordförande:   Susanne Forsell
susannemaccoll@hotmail.com

Vice ordförande:  Susanne Ewards

Kassör: Anna Andersson
suraanna@hotmail.com

Sekreterare: Calle Nordbäck
svenskablodhundsklubbensekr@gmail.com

Utställningsansvarig: tsv: Anna Andersson
Anna.andersson@nkt.com

Spåransvarig: Anna Andersson
suraanna@hotmail.com

Suppleanter: Susanne Ewards,  AnnCatrin Nilsson

Avelskommittén sammankallande: Anna Andersson & Susanne Forsell

AU: Ordf, Sekr samt Kassör

Klubbens postadress:

Svenska Blodhundsklubben c/o Anna Andersson

Mölletorpsvägen 65, 371 92 Karlskrona

Tidningen Calle Nordbäck, Norrgårdsvägen 11 , 37033 Tving calle.nordback@hotmail.com

 

Här finns klubbens stadgar:STADGAR FÖR SVENSKA BLODHUNDSKLUBBEN 2018 Rev 2018