Förtroendevalda

cropped-Logga.jpgStyrelsen verksamhetsåret 2023

Ordförande:   Susanne Forsell
susannemaccoll@hotmail.com

Vice ordförande: 

Anna Maria Linder: annamaria.linder@riverty.com

Kassör: Anna Andersson
anna.andersson@nkt.com

Sekreterare: Lena Beckman: lena.beck@hotmail.com

Utställningsansvarig: tsv: Anna Andersson
Anna.andersson@nkt.com

Spåransvarig: Anna Andersson
Anna.andersson@nkt.com

Suppleanter: Emma Delahunt,  AnnCatrin Nilsson

Avelskommittén sammankallande: Anna Andersson & Susanne Forsell

AU: Ordf, Sekr samt Kassör

Klubbens postadress:

Svenska Blodhundsklubben c/o Anna Andersson

Mölletorpsvägen 65, 371 92 Karlskrona

Tidningen Calle Nordbäck, Norrgårdsvägen 11 , 37033 Tving callenord@hotmail.com

 

Här finns klubbens stadgar:STADGAR FÖR SVENSKA BLODHUNDSKLUBBEN 2018 Rev 2018