Medlemsskap

Medlemsavgifter 2022

Glöm inte att betala in medlemsavgiften

300 kr/kalenderår

50 kr familjemedlem/kalenderår

100 kr gåvomedlemskap valpköpare år 1

Postgiro: 142261-7

IBAN SE21 9500 0099 6042 0142 2617

Orgnr: 802433-1905