Svenska Blodhundsklubben

Att komma igång

41955072_10211426001677095_6600711821613596672_n[1]Belöning/motivation

 

Progression isn´t measured in the age of the trail, but through the strength of the foundation” Kevin Kocher

Vad kul att ni är intresserade av att jobba med era hundar i praktiskt spårarbete. Alla hundraser kan använda sin nos, det ligger i generna. I en del raser och förvisso även hos en del individer, lite mer än hos andra.

A och O är

  • Belöningsformen
  • Koppling smeller och spårupptag
  • Motivation att följa spåret
  • Hunden ska självständigt bena ut svårigheter utan att tappa koncentration och motivation
  • Uthålligheten i arbetet

Ofta hör vi uttrycket att vi ska lära våra hundar att spåra. Det kan vi inte, det är de som är specialisterna. Det enda vi kan göra är att rikta in dom på vad de ska spåra. Det är vi som ägare/förare som måste lära oss hur vi ska kunna motivera dem till att arbeta.

Det är i väldigt liten omfattning en inlärning utan handlar till största delen om motivation och energi. Rent generellt är en hund en fullblodsegoist som gör det den får vinning av. Er hund är en tänkande och värderande individ och drivs av lusten att nå ett resultat och få belöning.

Det finns ett begrepp som heter ”operant inlärning”. Det innebär att ett visst beteende avtar om det utförs upprepade gånger utan att det leder till ett positivt resultat eller om resultatet är negativt (straff). Om resultatet blir positivt så kommer beteendet att förstärkas. Rent schematiskt kan ett beteende resultera i följande

+     Få något positivt (positiv förstärkning)

+     Undvika något negativt (negativ förstärkning)

0     Inget händer

–      Något negativt (straff)

Det vi således måste börja med är att för hunden skapa en glädje i att det roligaste som finns är att spåra upp en människa. De tre övningar jag nedan beskriver syftar till att just skapa motivation och är övningar som väldigt duktiga och erfarna ekipage ständigt återkommer till

Det mesta i all träning bygger på lek och att hunden har roligt. Det som även starkt påverkar är hur ofta ni tränar. En regelbundet tränad hund presterar givetvis bättre än en hund som bara tränar någon gång då och då.

Dundermotivation

Belöningar

Belöningar är alltså viktigt. Hunden ska ha ordentligt betalt när den utfört sitt jobb. Denna belöning kan vara vad som helst, du själv som förare, en pipleksak, kokt lever, skinkdeo, kamprep m.m. Det ska vara något som den verkligen vill ha, något som är värt att arbeta för.

Testa dig fram men låt hunden välja ut vad som är den optimala belöningen och håll sen fast vid detta, även om du kanske tycker det är pinsamt, om det som exempel är en massa folk i närheten, med en skär pipande gris.

Ju större belöningen är och desto mer intensivt hunden får denna, desto villigare kommer han att bli att göra det som förväntas av honom. Använd INTE samma belöning vid andra tillfällen.

Varför? Jo, den positiva förstärkningen måste vara effektiv vilket innebär att belöningen måste vara attraktiv, annars förstärks inte beteendet. Ju större vinning hunden får av övningen desto mer kommer den att anstränga sig. Du kan svårligen belöna med en tomat (ja sällsynta undantag finns). Den kommer att spotta ut tomaten och det önskade beteendet kommer inte att förstärkas.

Hur kommer vi igång?

Leta-kommandot

Obs: Vilka kommandon ni använder är oväsentliga. Det som nedan presenteras är ett av flera alternativ.

En väsentlig del av spårarbetet är initialt någon form av ”mål”-kommando. Kan hunden detta ordentligt så får du möjligheten att låta hunden fokusera på en viss fläck eller att leta efter den presenterade doften i en viss riktning. Jag delar upp detta i två delar.

1: Jag pekar på något och peppar honom med ”titta killen vad är det här?” Tanken är han ska bli fokuserad på det jag visar och bygga upp en förväntning till något kul.

Jag börjar med att hålla belöningen i handen, vilket han iofs redan vet om och pekar på en fläck på golvet. När han kommer för att undersöka så släpper du belöningen och väldigt ljudligt berömmer din hund för vilket geni denne är.

2: Nästa steg är att hålla belöningen helt gömd och ta fram den när hunden börjar undersöka det du pekar på.

Nu ska hunden veta vad detta innebär. Då är det dags att introducera nästa steg, att följa en viss doft.

Sätt på hunden en spårsele och peka på ett föremål/smeller. Det kan exempelvis vara en strumpa i en plastpåse. När hunden nosar på det du pekar på så säger du Leta. Då ska hunden börja leta efter var den doften tar vägen. Så småningom kan du ersätta strumpan med ett bilsäte, dörrhandtag, ett fönster eller liknande.

Genom detta tillvägagångssätt kan du så småningom få hunden att börja avsöka ett visst område eller i en viss riktning.

Intensitetsträning

Denna övning skapar motivation och fokus samt övertygar hunden att det här är det mest spännande som finns.

Figuranten retar/peppar hunden med belöningen och uppmanar denne att följa efter. Du håller bara i hunden och står stilla. Figuranten släpper en smeller framför hunden och springer iväg. Hunden ska inte se figuranten springa iväg någon längre sträcka utan figuranten viker av runt en husknut eller liknande och gömmer sig. OBS: Ingen ögonjakt utan det ska vara jakt via nosen.

Du placerar nu hunden i motsatt riktning mot vart figuranten sprang. Efter att figuranten försvunnit presenterar du snabbt smellern och ger ett startkommando. Nu ska det gå fort. När figuranten sen hittas är det STORT party och belöning. Avsluta med en ny kortare jakt bakom en husknut eller liknande. Åter STORT party

Fördröjd intensitetsträning

Precis på samma sätt som ovan, men efter det att figuranten försvunnit tar du hunden på en kort promenad tills du märker att intresset för figuranten svalnat. Gå sen tillbaka till startpunkten och placera hunden på nytt i motsatt riktning och presentera smellern helt kort. Därefter selar du på och presenterar smellern igen. Kommendera leta

Vid de första tillfällena ska det vara kort tid mellan figurantens försvinnande och start. Det ska vara korta spår där hunden alltid lyckas.